این صفحه در دست تکمیل می باشد

نام واحد / اداره/ نام حوزه

نام مدیر

شماره تماس

شماره داخلی

فاکس

مدیر کل

دکتر تکلوی

33394270

242

33394031 

معاونت سلامت

دکتر خلفی زاده

33394065

221

 

معاونت توسعه مدیریت ومنابع

مهندس سروی

33394403

237

 

اداره حراست

مهندس اصغری

33397120

225

33394385

اداره بازرسی و شکایات

مهندس اسدی فر

33394800

227

 

امور مالی

مهندس معظم نژاد

33394404

236

 

امور عمومی

مهندس مهماندوست

33394705

224

 

نماینده ولی فقیه

حاجی مرادی منش

33394107

232

 

اداره قرنطینه و امنیت زیستی

دکتر اصغری کیان

33394341

211

 

اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی

دکتر پدرنژاد

33397121

215

 

اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

دکتر منیری

33397124

231

 

اداره تشخیص و درمان

دکتر جهدی

33394392

226

 

اداره طیور

دکتر معترض

33394890

240-216

 

فناوری اطلاعات و ارتباطات

مهندس پیل افکن

33394462

202

 

طرح و برنامه

دکتر نجفی

33394462

238

 

دیوان محاسبات

-

33394106

249

 

روابط عمومی

مهندس پیرصومی

33394064

217

 

کارگزینی

مندس میرزایی

33394191

230

 

آزمایشگاه

مهندس باقرزاده

33394585

209

 

دبیرخانه

مهندس رمضانی

33394655

223

 

مخابرات

آقای پاکسرشت

33394800

9

 

مخابرات

آقای پاکسرشت

33397004-6

9

 

مخابرات

آقای پاکسرشت

33397008

9

 

 

آقای پاکسرشت

 

 

 

 

لینک کوتاه