اهم عملکرد اداره کل دامپزشکی استان اردبیل در سال 1399

 

ردیف

نوع فعالیت

عملکرد سال 1399

واحد

1

واکسیناسیون دام بر علیه بیماریهای مختلف دامی بهاء دار و غیر بهاء دار ( گاو ، گوسفند ، بز ، شتر ، تک سمی ها و سگ )

8125608

رأس

2

واکسیناسیون طیور بر علیه بیماریهای مختلف طیور

171632565

دز واکسن

3

نظارت بهداشتی و شرعی بر لاشه دامهای کشتاری در کشتارگاههای دام

195162

رأس

4

نظارت بهداشتی و شرعی بر لاشه طیور کشتاری در کشتارگاههای صنعتی طیور

18156003

قطعه

5

بازید از اماکن تولید ، توزیع و عرضه فراورده های خام دامی

45049

مورد

6

فراورده های خام دامی ضبط و معدوم شده

58088

کیلوگرم

7

تعداد پرونده های ارجاعی به مراجع قضایی اعم از تعزیرات حکومتی و دادسرا

 480 فقره و 15 واحد پلمب

فقره

8

انجام آزمایشات مختلف پارازیتولوژی، سرولوژی و الایزا ، میکروبیولوژی، سم شناسی و آنالیز خوراک دام و مواد غذایی

83810

مورد

9

بازدید از استخرهای پرورش ماهی و کارگاههای پرورش آبزیان

246

مورد

10

بازدید از زنبورستانها

816

مورد

11

بازدید از داروخانه ها و شرکتهای پخش دارویی

1150

مورد

12

نظارت بهداشتی و کیفی بر صادرات تخم مرغ نطفه دار به مقصد کشورهای عراق و عمان طی 28 فقره گواهی بهداشتی حمل                                 

3290600

عدد

13

نظارت بهداشتی و کیفی بر صادرات پا و پنجه مرغ به مقصد کشورهای هنگ کنگ، ویتنام و امارات  طی 143 فقره گواهی بهداشتی حمل          

4006000

کیلوگرم

14

نظارت بهداشتی و کیفی بر صادرات جوجه یکروزه گوشتی به مقصد کشورافغانستان طی 25 فقره گواهی بهداشتی حمل

685000

قطعه

15

نظارت بهداشتی و کیفی بر صادرات خوراک و مکمل آبزیان به مقصد کشور آذربایجان طی 3 فقره گواهی بهداشتی حمل                       

65000

کیلوگرم

16

نظارت بهداشتی و کیفی بر صادرات عسل به مقصد کشورهای عراق ، مالزی ،افغانستان و سنگاپور طی 28 فقره گواهی بهداشتی حمل                                    

349625

کیلوگرم

17

نظارت بهداشتی و کیفی بر صادرات ماهی زنده و شاه میگوبه مقصد کشور آذربایجان طی 13 فقره گواهی بهداشتی حمل                                  

25820

عدد

18

نظارت بهداشتی و کیفی بر صادرات گوشت مرغ منجمد به مقصد کشور افغانستان طی 8 فقره گواهی بهداشتی حمل                                  

237000

کیلوگرم

19

نظارت بهداشتی و کیفی بر صادرات محصولات لبنی به مقصد کشورهای آذربایجان و گرجستان طی 3 فقره گواهی بهداشتی حمل

47026

کیلوگرم

20

نظارت بهداشتی و کیفی بر صادرات ماهی خوراکی تازه به مقصد کشور آذربایجان طی 2 فقره گواهی بهداشتی حمل                                  

12500

کیلوگرم

21

نظارت بهداشتی و کیفی بر صادرات آلایش غیر خوراکی به مقصد کشور ترکیه طی 1 فقره گواهی بهداشتی حمل                                  

24420

کیلوگرم

 

لینک کوتاه