تاریخچه اداره کل دامپزشکی استان اردبیل

  

اداره دامپزشکی شهرستان اردبیل تا قبل از استان شدن اردبیل یکی از ادارات دامپزشکی استان آذربایجانشرقی بود و زیر نظر شبکه دامپزشکی استان آذربایجانشرقی فعالیت می نمود.

تا اینکه در 22 دی ماه سال 1371 لایحه استان شدن اردبیل در مجلس شورای اسلامی تصویب و این استان با 10 شهرستان در 23 فروردین سال 1372 رسماً از استان آذربایجا نشرقی جدا و به استان مستقل بنام استان اردبیل تبدیل شد.

بدنبال تشکیلات استانی ، اداره دامپزشکی شهرستان اردبیل با ساختار جدید شبکه دامپزشکی استان اردبیل شروع به فعالیت نمود و از نیمه دوم سال 1376 پس از تفکیک وظایف وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی از شبکه دامپزشکی استان اردبیل به اداره کل دامپزشکی استان اردبیل تبدیل و فعالیت می نماید.

در حال حاضر این اداره کل دارای دو پست معاونت ، 9 اداره ستادی و فنی و 11 اداره دامپزشکی در شهرستانها به ارائه خدمات دامپزشکی به روستائیان ، عشایر ، دامداران ، مرغداران ، آبزی پروران و سایر صنایع وابسته می پردازد.

لینک کوتاه